HÄLSOKONTROLLER


HÄLSOKONTROLLER

Hos oss kan du göra en komplett hälsoundersökning.

Följande tester ingår:


EKG

Blodtryck

Längd, vikt, midjemått & BMI

Syntest

Urinprov

PEF mätning - lungfunktionstest

Blodprover som omfattar ett 20-tal analyser. Se längre ner på denna sida vilka analyser som ingår.


Du kommer till oss vid 2 tillfällen. Vid första besöket träffar du en sjuksköterska som utför testerna på dig. Därefter träffar du ca 1-2 veckor 

senare Dr. Samira Sarkhosh, specialist i Allmänmedicin, som går igenom resultaten med dig.

Pris: 3600:-


Vi riktar oss både till privatpersoner och företag.

Kontakta oss för bokning eller frågor på


telefon:     08 - 10 15 00
Välkommen!
Analysförteckning hälsokontroll:


Blodstatus

B-SR

S-Kreatinin

S-Natrium

HbA1C

S-Kalium

S-Kobalamin

S-Calcium

S-ASAT

S-ALAT

S-ALP

S-gamma-GT

S-Urat

S/P-Glukos

S-Kolesterol

S-Triglycerider

S-HDL

S-LDL

S-LDL/HDL-kvot

S-TSH

S-Järn

PSA för män

 
Just nu:

15 % rabatt på Hälsokontroller.