SSK MOTT/VACCINATIONER

- TBE vaccinationer samt under höst/vinter även säsongsinfluensa och pneumokockvaccinationer. Se mer info under rubriken "Vaccinationer".


- Blodtryckskontroller.


- Stygn- samt agraffborttagning.


- Hjälp att ta bort fästingar.


- Synkontroller.


- Recept på fysisk aktivitet då det är motiverat.


 -Hjälp med injektion av medhavt läkemedel vid ordination av läkare.


- Mindre omläggningar på icke kroniska sår.


- Är du diabetiker och behöver hjälp med instruktioner kring         injektionsteknik vid test av blodsocker eller administrering av   läkemedel, kan vi hjälpa dig med det.


Vi ger även livsstilsrådgivning.


 Vi utför även som enda klinik i Norden DNA tester på uppdrag av     DNA Legal. För mer information samt prisuppgift kontakta DNA Legal.


 Alla besök är för närvarande tidsbokade. Kostnad för besök på vår

SSK-mottagning är 275:- frikort gäller ej.


  

Vaccinationer


Vi erbjuder olika vaccinationer till förmånliga priser. Vänd dig till oss för en kostnadsfri konsultation.

Vid utlandsresor rekommenderas alltid ett fullgott grundskydd.
I grundskyddet ingår stelkramp, difteri och polio samt kikhosta.

I samband med vaccination är det viktigt att du meddelar oss följande:
Akut, kronisk sjukdom eller infektion
Eventuella allergier
Autoimmuna sjukdomar (MS, RA)
Graviditet
HIV
Eventuella reaktioner vid tidigare vaccinationer


Våra vaccinationer och priser:


Boostrix Polio* = 490 :-


Dukoral (kolera, turistdiarré) = 480 :-/ dos

Influensa = 350 :-


TBE = 430:-


Shingrix = 2350:-


Twinrix (Hepatit) vxn = 650:-, barn 500:-


Priorix = 570:-


Vaccin mot lunginflammation, Prevenar 13 = 830:-

Ovanstående priser gäller per dos.

(Med reservation för uppdatering och felskrivning)INFORMATION OM VACCINER:


Boostrix Polio - Boostervaccin (påfyllnadsdos till barn från 4 års ålder, ungdomar och vuxna som tidigare grundvaccinerats) mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis) och polio. Man tar en spruta vart 10:e år. Detta rekommenderas då det allmänna skyddet är för dåligt hos personer över 30 år.
Pris: 490 :-


Bältros:

Bältros, eller herpes zoster, kännetecknas av blåsor och skarp brännande nervsmärta i huden.

Bältros orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset som är samma virus som orsakar vattkoppor.Ungefär 98 % av befolkningen har haft vattkoppor. Risken att få bältros ökar med åldern och två tredjedelar av dem som drabbas är över 50 år. Eftersom bältros orsakas av ett virus man redan bär på så kan man inte skydda sig genom social distansering.

Nu finns vaccin mot Bältros - Shingrix. Vaccinationen består av

2 doser med 2 månaders mellanrum.


Difteri
Difteri är fortfarande en vanlig infektionssjukdom i stora delar av världen, främst i u-länderna. Difteri förekommer både som svalg-, näs- och hudinfektion. Grundimmunitet omfattar 3 injektioner fördelade över drygt ett år. Förnyelsedos efter 10 år. Stelkramp och difteri kan ges i kombination.


Hepatit A och B

Hepatit A och B finns i stora delar av världen och kan leda till en leverinflammation som kan göra dig allvarligt sjuk i flera veckor eller månader.Hepatit B klassas dessutom som blodsmitta och kan leda till en kronisk inflammation och även levercancer.

Hepatit A smittar via mat och vatten, Hepatit B smittar via kroppsvätskor


Twinrix är ett kombinationsvaccin som efter de två första doserna ger ett komplett skydd mot både hepatit A och B. Den tredje dosen används för att säkerställa långtidsskyddet.

Vaccinet kan ges från 16 års ålder. 


Kikhosta (pertussis)
är en mycket smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna och orsakar svåra attacker av hosta som kan störa normal andning. Hostan åtföljs ofta av ett "kiknande" läte, därav namnet kikhosta. Hostan varar 1-2 månader eller längre. Pertussis hos barn kan också orsaka öroninfektioner, luftrörskatarr som kan vara under lång tid, lunginflammation, krampanfall, hjärnskador och i värsta fall dödsfall.


Kolera och turistdiarré - Dukoral
Kolera är en mycket allvarlig tarmsjukdom. Epidemiska utbrott kan förekomma i olika delar av världen. Kolera bekämpas främst via en förbättrad vattenhygien. Risken för att en frisk resenär insjuknar anses vara mycket liten. Många resenärer till tropiska länder drabbas någon gång av tillfällig diarré under de två första veckorna av resan. Besvären är ofta kortvariga, men ibland tillkommer feber och kräkningar samtidigt som diarréerna kan vara besvärande. Orsaken är oftast bekterier som sprids med förorenad mat och vatten. Du bör vara försiktig med att äta råa grönsaker, frukt, rå fisk och dricka obuteljerat vatten under de första veckornas resa i framför allt Asien, Afrika och Mellan- och Sydamerika. Numer finns det ett drickbart vaccin som ger gott skydd både år kolera och turistdiarré, DUKORAL. Vaccinet påbörjas 2 veckor före avresa. Du som reser utomlands bör också tänka på att ta med tabletter med förebyggande effekt som man äter under vistelsen, TREVIS. Dessa kan man köpa hos oss.


Pneumokocker - PREVENAR 13
Prevenar är ett konjugerat pneumokockvaccin som skyddar mot invasiva pneumokocker (orsakade av de sju serotyper som ingår i vaccinet) hos små barn. Pneumokocker kan orsaka invasiv pneumokocksjukdom (IPS), vilket innebär att bakterierna angriper djupare vävnad än slemhinnor. Detta kan resultera i blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, infektion och lunginflammation. Små barn löper större risk att drabbas av IPS då deras immunförsvar är mindre aktivt. Varannat barn på dagis är bärare av pneumokocker utan att vara sjuka och de riskerar att sprida smitta till omgivningen. Prevenar kan ges till barn från 2 månader upp till 5 års ålder. Antalet sprutor varierar beroende på ålder. Prevenar ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för barn födda från 1 juli 2007.

Priorix
Priorix är ett vaccin mot infektioner orsakade av mässling, påssjuka och röda hund. Priorix ges till barn från 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna. Vaccinet stimulerar kroppen att bilda ett långvarigt skydd mot dessa sjukdomar.

Polio
Denna virussjukdom finns i stora delar av världen. Viruset sprids via vatten och angriper nervsystemet, vilket kan resultera i förlamningar. Grundimmunitet omfattar fyra injektioner inom en 5-årsperiod. Förnyelsedos efter 5 år. (Vanligvis behöver personer som erhållit 5 eller flera injektioner ingen ytterligare immunisering).

Stelkramp
Stelkramp är en sjukdom som orsakas av ett nervgift från bakterier, vilka kommer in i kroppen via sår. Sjukdomen ger svår muskelspasm och har inte sällan dödlig utgång. Bakterien finns alltid i vår omgivning, t ex i jord. En grundvaccinering med 3 injektioner ger skydd i 10 år. Skyddet förnyas med ytterligare en injektion efter c:a 10 år. Alla människor bör ha detta skydd, även här hemma i Sverige. Man blir inte immun efter genomgången infektion.


TBE –fästingburen virusencefalit
Detta är en virusinfektion som sprids med infekterade fästingar längs Östersjökusten i Sverige, men även i Central – och Östeuropa. Vaccinatio ger ett bra skydd om du ska vistas i naturen i dessa områden. Grundvaccinationen består av tre sprutor som måste fyllas på var tredje år.
PÅ ENGELBREKTSKLINIKENS SJUKSKÖTERSKEMOTTAGNING KAN VI HJÄLPA ER MED;